Mötesprotokoll

Under denna flik kan du läsa våra protokoll från de möten vi har.

 

Medlemsmöte 2017

Nya stadgar 2017

Årsmötesprotokoll 2017

 

Årsmötesprotokoll 2016

Synpunkter, bildande av naturreservat på Lurö

Minnesanteckningar från möte om Lurö 2016 Nr:2


Yttrande angående remiss Natura 2000-områden

Medlemsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2015

Protokoll styrelsemöte 2015

Minnesanteckningar från möte om Klosterruin 2015 Nr:3

 

Medlemsmöte 2014

Minnesanteckningar från möte om Klosterruin 2014 Nr:2

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll styrelsemöte 2014

Minnesantecknigar från möte om Kosterruinen 2014 Nr:1

 

Protokoll medlemsmöte 2013

Protokoll årsmöte 2013

 

Protokoll styrelsemöte 2012

Protokoll medlemsmöte 2012

Protokoll årsmöte 2012 



Protokoll årsmöte 2011 

 

 
 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R