Kan du växterna på Tegelbruksängen?

 

På Tegelbruksängen växer det en mängd örter, blommor och gräs. Vilka kan du? Gör det gänra som ett quiz med dina vänner!

Tegelbruksängen på Lurö är intressant då den har en stor variation av olika blommor, örter och gräs. Variationen beror på att ängen går från torräng vilket betyder att den är väldränerad och solexponerad till att bli en friskäng i de mer fuktigare partierna. Här kan man finna torrängens mandelblom till friskängens kärrspira. Genom att slå och ta bort gräset från ängen årligen efter blomning tar man bort näringen vilket gynnar artrikedomen. Då har även de blommor som förökar sig genom frön fått tid att sätta frö. Skulle man inte slå ängen blir gräset kvar vilket ökar näringen och då gynnas endast ett fåtal blommor och växter såsom t.ex. hundkex.

 

 

Mandelblomma - Saxifraga granulata                                                     Fältarv - Cerastium arvense


 

Vitklöver - Trifolium repens                                                                   Kummin - Carum carvi

 

 

Ögontröst - Euphrasia                                                                         4

 

 

Rollika/Rölleka - Achillea millefolium                                                    Stormåra - Galium album

 

 

Svartkämpe Plantago lanceolata L.                                                          Harklöver - Trifolium arvense

 

 

  Ängsskallra - Rhinanthus minor                                                           Gulmåra - Galium verum

 

 

Smörblomma - Ranunculus acris                                                           Sommargyllen, Barbarea vulgaris    

 

 

Käringtand - Lotus comiculatus                                                             Gråfibbla - Pilosella officinarum

 

 

Jordklöver - Trifolium campestre                                                            Johannesört - Hypericum perforatum

 

 

Kovall - Melanpyrum sp                                                                        Daggkåpa - Alchemilla

 


Renfana - Tanacetum vulgare

 

 

Tjärblomster Lychnis viscaria                                                                Ängssyra - Rumex acetosa

 

 

Humleblomster - Geum rivale                                                              Kråkvicker - Vicia cracca

 

 

Blodnäva - Geranium sanguineum                                                          Backnejlika - Dianthus deltoides

 

 

Ängsviol - Viola canina                                                                        Jungfrulin - Polygala vulgaris

 

 

Teveronoika / Mormors glasögon - Veronica chamaedrys                         Styvmorsviol - Viola tricolor

 

 

Rödklöver - Trifolium pratenseö                                                            Blåsuga - Ajuga pyramidalis

 

 

Blåklocka - Campanula rotundifolia                                                        Backlök - Allium oleraceum

 

                                                                      

 

Utefter kanten på ängen kan Du även hitta:

  

Stensöta - Polypodium vulgare                                                             Fetknopp - Sedum

 

 

Getrams - Polygonatum odoratum                                                          Kärrtistel - Cirsium palustre

 

Sidan kommer uppdateras med fler växter under sommaren!

 


 

 

 

 

 

 

 
Lurö Natur- och kulturföreningen • Kontakt
Webbverktyg från Askås I&R